Piroska Bodoki

Fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (c)

Krajina narodenia: SR
Dátum narodenia: 20.07.1994
Korešpondenčná adresa: 94501 Komárno, Eötvösa 2377/49
Šport: box
Posledný dátum úhrady členského: -

Príslušnosť ku organizáciám

ŠKB Spartak Komárno - členský vzťah

Slovenská Boxerská Federácia - športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Predchádzajúca stránka: First Ring registration Nasledujúca stránka: BoxingOne