Zrod box klubu Komárno (1937-1942)

Z histórie obr.1Vznik boxu v Komárne sa datuje do polovice roku 1937. Vtedy koncom júna prví nadšenci založili pri vtedajšom KFC klub boxu. Pri zrode tohto skromného a malého klubu boli Ladislav Holderik, Jozef Hencz a Jozef Visky, ktorí si pre  tréningy vyhradili dokonca jednu miestnosť vo svojom rodinnom dome, kde pár nadšencov malo k dispozícii jediné pieskové vrece a pár boxerských rukavíc.
Po príchode dôstojníka vtedajšej vojenskej posádky Zoltána Tartaliho, koncom roku 1938 do Komárna, sa trénovalo v priestoroch kasární a neskôr v priestoroch Bašty v Komárne. Prvý oficiálny zaregistrovaný klub boxu v Komárne mal názov ,,Levente", ktorého predsedom bol p. Botha.
Klub od roku 1939 pod vedením trénera Gy. Szalaiho získaval zásluhou dobrých športových výsledkov svojich borcov, ako boli vtedajší reprezentant Holderik, Ferenczi, Petrov, Matejovics, Egyházi, Horváth, Jobbágy, Švec, Rózsa, Gléz, Lábszky,  uznanie a popularitu nielen medzi fanúšikmi Komárna, ale aj v širokom okolí. Úspešné bolo aj vystúpenie  boxerov v r. 1940 v Cluji a Arade. Boxerskou udalosťou v Komárne bolo  vystúpenie  amerického profesionála Bacerona v r. 1942, v ringu postavenom na vtedajšom futbalovom ihrisku. Aktivitu klubu pretrhla  II. svetová vojna.

Obdobie rokov 1945 - 1990

Po vojne, v roku 1945, sa podujal na oživenie boxu tréner János Belka. Vznikol klub pod novým názvom ,,KAC", neskôr sa premenoval na FC Komárno. V klube boxovali borci z predvojnovej doby, ale aj noví, mladí boxeri, ako boli Redler, Bölcskey, Hacsko. Významný úspech vtedy dosiahol náš boxer Matejovics, ktorý v roku 1948 na Armádnych majstrovstvách sveta v Berlíne vybojoval zlatú medailu. V roku 1949 sa družstvo skonsolidovalo tak, že malo káder na štart v dlhodobej regionálnej súťaži družstiev. V tejto súťaži úspešne štartovalo pod novým názvom Škoda Komárno.
V roku 1951 prichádza do Komárna najznámejšia boxerská osobnosť vtedajšej éry, mnohonásobný majster republiky a olympijský víťaz Július Torma. Neskôr v roku 1953 aj populárny tréner H. Velický. Bolo to nebývalé obdobie rozmachu boxu v Komárne. Pod vedením dvoch boxerských odborníkov zvíťazilo družstvo v regionálnej súťaži a prebojovalo sa do II. ligy, ktorá bola najvyššou súťažou Slovenska. V roku 1953 až 1956 úspešne reprezentovali boxeri Komárno v tejto kvalitnej súťaži družstiev. Skvelé majstrovské, ale aj medzinárodné zápasy, vybojovali boxeri v ringu pod holým nebom na bývalom starom futbalovom ihrisku Ráczovej záhrady, kde tisíce divákov povzbudzovalo svojich boxerov Buku, Takácsa, Liptáka, Riga, Hrbeka, Čiliaka, Hamrana, Bazsa, Jádyho, Kollára, Szenku, Tomu, Galisa, Urbana a Nemečeka - reprezentantov a majstrov Československa. Boxeri vtedajšieho boxerského klubu Sokol Škoda Komárno aj napriek odchodu J. Tormu spolu s Takácsom, Rédlerom, a Bukom do UDA Praha, patrili k najsilnejším klubom na Slovensku a boli obávaným súperom aj pre známejšie kluby v bývalej ČSR.
Útlm boxu nastal po odchode trénera Velického v rokoch 1957 - 1959. V tom období sa na trénerskom poste postupne vystriedali tréneri Egyházi, Rédler, Švec a Hamran, nedokázali však plnohodnotne nahradiť vtedajšieho boxerského odborníka a trénera H. Velického. Výsledkom toho bol rok 1957 a zostup z druholigovej súťaže.
Šesťdesiate roky sú v znamení opätovného vzostupu úrovne boxu v Komárne. Prvým majstrom ČSR v boxe z Komárna sa stal v roku 1960 Mikuláš Urban, za ním nasledovali Pavol Buka, Koloman Rigo, Ladislav Čiliak. Vedenie Slovenského boxu vytvára nové štruktúry organizovania boxerských súťaží družstiev, do ktorých v roku 1961 vstupuje aj náš klub, už pod novým názvom Spartak. Trénerom družstva sa stáva K. Jády. V novoutvorenej krajskej súťaži družstiev štartovali borci L. Döme, M. Kovacsik, J. Bukovský, O.Galis, bratia Györfiovci, Torda, V. Malatinec, T. Kiss. Tento káder vyhral krajskú súťaž a postúpil do II. ligy. V tomto období Komárno reprezentovali borci Šárközi, bratia Kovácovci, Pintér, Galisz, Fekete, Rácz, Bukovszki, Molnár, Györfi, neskôr Matkovics, bratia Boťanskí, Čiliak, Malatinec, Vít, Hyrman, Šubák . Z histórie obr.2 Popri borcoch a tréneroch mali nemalú zásluhu na rozvoji boxu aj predsedovia oddielov z toho obdobia - A. Szénási, C. Harman, Ing. E. Viskupič, Ing. J. Baník, Machalík, tajomník O.Tadanai, ako aj predseda vtedajšej TJ Spartak L.Skok.
Spartak Komárno štartovalo v najvyšších ligových súťažiach celoštátneho charakteru. K nim sa zákonite pridružovali aj výsledky jednotlivcov, z ktorých popri množstve titulov majstrov SR, získali tituly seniorských majstrov vtedajšej ČSSR J.Šárközi, A.Kovács, neskôr Matkovics, O. Boťanský, D. Brindzák, J. Ferenczi, V. Chrtiansky. Liga sa boxovala v závodnom klube na sídlisku, neskôr v dome kultúry v meste, a po vybudovaní, v športovej hale pred preplnenými tribúnami. Zostávajú spomienky na ligové zápasy proti Ústí, Olomoucu, Prahe, Dubnici. V tom období malo Komárno už viacerých majstrov vtedajšej ČSSR - ako J. Šárközyho, A. Kovácsa, V. Matkovicsa, a neskôr potom aj O. Boťanského, D. Brindzáka, J. Ferencziho a V. Chrtianskeho, ale aj ostatných vynikajúcich boxerov ako Hajdoka, Kurdyho, Szedera, Riga, Hidvégiho, Paála, Ciroka, Molnára, Šaturu, Tótha, Hrabovského, Borsa, Lehockého.

V roku 1978, z iniciatívy trénerov Györfiho a Kurdyho, je v Komárne založený nový boxerský klub ČSPD Prístav Komárno, ktorý sa zameriaval len na výchovu dorastu. Z tohto klubu vyšiel celý rad dorasteneckých majstrov ČSSR ako F. Amdruš, J. Ferenczi, bratia Várhegyiovci, G. Hencz, L. Fekete ml., A. Szabó, R. Györfi, V. Bors, bratia Chrtiansky,K. Flachbart, Š. Holub, R. Bielik, z ktorých mnohí posilnili družstvo seniorov.
Významnou mierou sa do histórie boxu v Komárne zapísali na vysokej úrovni organizované medzinárodné turnaje Veľká cena Slovenska, ktoré boli usporiadané v jednom slede od roku 1979 do roku 1990. Na týchto turnajoch štartovalo množstvo boxerov európskej a svetovej úrovne a VC Slovenska bola boxerským sviatkom nielen v Komárne. Obrovskú zásluhu na dobrej organizácii majú predsedovia oddielu boxu Spartak Komárno z toho obdobia, Ing. J. Dallos, Ing. P. Bonček, JUDr. Kosztolányi.   

Obdobie rokov 1991 - 2004

Po roku 1991 dochádza k rozpadu TJ Spartak a k osamostatneniu sa boxerského klubu. Družstvo štartuje pod novým názvom ŠKB Rigo Stars, a neskôr ŠKB Novotrend pod vedením predsedu A. Littvu v najvyššej ligovej súťaži ČSFR - I. celoštátnej lige do jari 1993, kedy táto súťaž zanikla. Dobojovalo sa len Slovenské finále medzi Komárnom a Martinom, v ktorom po víťazstve v domácom ringu, Komárno v Martine remizovalo a tým vyhralo slovenskú nadstavbu posledného ligového ročníka ČSFR. Na úspechu mali zásluhu vtedajší tréner Györfi a borci - bratia Mikovci, Fehér, Čurko, Holub, Szücs, Gerejchanov, Süttó, Szabó, Mizsei, Lipták, Ötvös, Glofák, Száraz, Bukor, Zeleňanský, Bágyi, Plachetka, Baláž. Nova sezóna Slovenskej ligy v júni 1993 sa pre ŠKB Komárno vyvíjala dobre. Bol tri kolá pred koncom súťaže na prvom mieste, no pre nedorozumenia vo vnútri klubu nevycestoval do Dubnice a tak posledné tri zápasy boli anulované. Napriek tomu skončil na 3. mieste.
V roku 1994 Športový klub boxu Komárno usporiadal v spolupráci s mestom Komárno a za podpory sponzorov medzinárodný turnaj Veľkú cenu Komárna za prítomnosti borcov Maďarska, Poľska, Nemecka, Česka a reprezentačného výberu SR. Týmto turnajom náš klub chcel nadviazať na históriu Veľkých cien Slovenska, ktoré boli organizované v našom meste.
V roku 1996 dosiahol vynikajúci medzinárodný výsledok pretekár ŠKB Roman Rafael, ktorý sa na Majstrovstvách sveta juniorov pre rok 1996 v Havane prebojoval medzi 8 najlepších boxerov sveta. V tomto roku vznikli aj prvé kontakty a spolupráca ŠKB s vojenskou posádkou v Komárne so zámerom vytvorenia boxerského klubu s vojakmi.
Rok 1998 je prvým rokom, v ktorom sa do slovenského seniorského boxu po dlhodobej pauze zapisujú boxeri Komárna. Na majstrovstvách Slovenska seniorov v Nitre si titul majstra SR pre rok 1998 vybojoval pretekár ŠKB Dukla A. Boldoghi, druhé miesto R. Karásek a šesť borcov ŠKB Dukla si vybojovalo 3.miesta. Na dorasteneckých majstrovstvách si titul majstra SR vybojovali J. Šárközi, T. Borbély a D. Hamram.Z histórie obr.4 Najvýznamnejšou boxerskou udalosťou na Slovensku v roku 1999 - majstrovstvami SR seniorov  jednotlivcov - bolo poverené Komárno. Vynikajúcim spôsobom ich zorganizoval ŠKP Spartak Komárno.  Boxeri z Komárna dosiahli dobré umiestnenia, siedmi vybojovali medaily, menovite Pasternák a Bari  strieborné, J. Sárközi, Kmec, Boldoghy, Bielik a Besse bronzové. V tomto roku začína medzinárodný  klubový styk s boxerskými klubmi v Nemecku, Taliansku, Rakúsku a Dánsku. V rokoch 2000-2001 sa v v  klube znova zaznamenávajú štrukturálne zmeny, prechodom boxerov a dorasteneckého trénera  Ferencziho z ŠKP Spartak Dukla do novo vytvoreného klubu BC Dunaj Rom Komárno. Tento nový oddiel  sa zameriava hlavne na výchovu mladých rómskych boxerov, u ktorých je tento šport populárny. V dorasteneckých kategóriách dosahuje dobré výsledky a v roku 2001 sa stávajú majstrom SR vo vekovej kategórii mladší dorast.
Po dlhej prestávke sa Komárno v roku 2000/2001 zapája do medzinárodnej dlhodobej súťaži družstiev česko-slovenskej boxerskej extraligy. Športový klub boxu Spartak Dukla Komárno sa pod vedením trénerov Gyõrfiho, Bencsíka, Hrabovského a Brindzáka stáva celkovým víťazom tejto medzinárodnej súťaže družstiev pred Nitrou, Děčínom, Moravskou Třebovou a Vítkovicami. Zásluhu na tomto prvenstve majú boxeri P.Prokopec, M. Doležaj, Bukový, R.Rafael, A. Sárközi, J. Sárközi, P. Süttõ, R. Karásek, T. Kovács, I. Šumichrast. Rok 2001 je aj prvým rokom , v ktorom sa popri mužoch objavujú v ringu aj ženy.
V tomto, pre boxujúce ženy, ale ja pre divákov, atraktívnom športovom odvetví zaznamenalo Komárno aj prvé významnejšie úspechy, a A.Vidová a P. Jachmanová sa svojimi predchádzajúcimi víťazstvami na medzinárodných turnajoch prebojovali na Majstrovstvá Európy žien, ktoré sa konali v máji 2001 vo Francúzsku.
V roku 2002 boli najvýznamnejšími medzinárodnými boxerskými podujatiami na Slovensku VC Komárna, koncom apríla, a medzištátne stretnutie SR - ČR 6.septembra 2002. Na VC Komárna si prvenstvo vybojovali M. Doležaj, J. Sárközi a G. Lengyel a na druhých miestach skončili A. Sárközi a Brúder. Za družstvo Slovenska v medzištátnom stretnutí SR-ČR 10:12 štartovalo 5 boxerov z Komárna, z ktorých víťazný duel vybojoval A. Sárközi, nerozhodne boxovali E. Rafael a M. Doležaj a svoje zápasy prehrali reprezentanti J. Sárközi a T. Kovács.
Najcennejší výsledok v roku 2002 bol dosiahnutý na majstrovstvách SR mužov v decembri v Nitre, kde si titul majstrov SR a zlaté medaily vybojovali M. Doležaj a A. Sárközi, ku ktorým sa pripojili svojimi tretími miestami J. Brúder, J. Sárközi a J. Škuliba. Spomenutými výsledkami sa rok 2002 zapísal ako jeden z najlepších rokov boxu v Komárne.
Rok 2003 bol takisto úspešný. Dosiahli sme mnoho úspechov na medzinárodnej aj domácej scéne.
Na majstrovstvách Slovenska si tituly majstrov SR pre rok 2003 si vybojovali R. Rafael a M. Doležaj, strieborné medaily J. Brúder, E. Rafael a A. Sárkõzi, ku ktorým sa ziskom bronzových medailí pripojili J. Škuliba, Š. Marosi a G. Lengyel. V hodnotení družstiev na týchto majstrovstvách si prvenstvo zo 14 klubov SR vybojovalo Komárno.
V tomto roku boli usporiadané v Nitre aj Majstrovstvá SR do 21 rokov. Na nich vystúpili na najvyšší stupienok E. Rafael a M. Doležaj, k nim pripojili bronzové medaily D. Škuliba a Š. Marosi. V mládežníckej vekovej kategórii sa do histórie boxu v Komárne zapísal J. Brúder, ktorý štartoval na juniorských majstrovstvách Európy vo Varšave. Na Z histórie obr.5dorasteneckých majstrovstvách si tituly majstrov SR pre rok 2003 vybojovali M. Sztojka, E. Rafael P. Múcska, ku ktorým pripojil striebornú medailu M. Doktorík. Rok 2004 patrí medzi najúspešnejšie v histórii , lebo mužstvo seniorov ŠKB Spartak Komárno vybojovalo titul majstra Slovenska v dlhodobej súťaži družstiev - boxerskej extralige SR. Po dlhých rokoch tak predstihlo Dubnicu, ktorá titul obhajovala. Tento najvýraznejší úspech - titul majstra SR - pod vedením trénerov Juraja Gyõrfiho a Milana Hrabovského pre Komárno vybojovali boxeri M. Onda, Z. Tanko, E. Rafael, M. Doležaj, R. Rafael, D. Škuliba, J. Rafael, T. Varga, J. Škuliba, T. Kovács, R. Šimon, M. Ochoa, G.Lengyel, P.Herbert, Š. Slíž. Zásluhu na tomto vynikajúcom úspechu mal aj výbor klubu s predsedom ŠKB Roderikom Gyõrfim, ako aj sponzori. Klub zo šiestich vybojovaných zápasov len v jedinom prehral, v Dubnici, tesne 10:8. Komárno postupne zvíťazilo nad Vranovom doma 16:2 a 14:4, nad Nitrou 14:4 a 10:8 a nad Dubnicou doma 10:8. Vybojovaním si titulu majstra SR pre rok 2004 sa boxeri stávajú najúspešnejším športovým kolektívom v Komárne. history_5
V hodnotení dorasteneckej súťaže SR za rok 2004 mladší dorastenci ŠKB Spartak získali zo 14 klubov 4. miesto a v kategórii staršieho dorastu ŠKB Spartak získalo 8.miesto. Športová aktivita mužov bola aj na medzinárodnej úrovni. V rámci dní mesta Komárna bol usporiadaný medzinárodný Galaprogram na ktorom bol súperom ŠKB Spartak výber Budapešti zložený z klubov Maccabi a Vasas. Naši boxeri vyšli aj z tohoto súboja víťazne. Galaprogram vyvrcholil víťaznými vystúpeniami našich profesionálnych boxerov J. Sárkõziho a A. Sárkõziho. Obaja ešte pred koncom knokautovali svojich súperov.
V domácom ringu, v mestskej Športovej hale, 16.-17. októbra 2004 usporiadal ŠKB Spartak dvojdenný turnaj Slovenskej ligy boxu v rámci ktorého bol vybojovaný aj extraligový zápas Komárno - Nitra, po ktorom bola usporiadaná aj exhibícia - znova s víťazným koncom pre dvoch našich profesionálov. Popri zisku titulu majstra SR družstiev si na individuálnych majstrovstvách SR v Dubnici vybojoval majstrovský titul seniorov pre rok 2004 v ľahkej váhe Daniel Škuliba. Striebornú medailu si z týchto majstrovstiev odniesol Elemér Rafael a bronzové Manuel Ochoa a Tomáš Kovács. Juniori a kadeti sa pravidelne zúčastňovali Oblastných turnajov v Galante, ako aj turnajov Slovenskej ligy boxu. Titul juniorského majstra Slovenska pre rok 2004 si v Nitre vybojoval I. Múcska, M.Sztojka, L.Szelle a L. Szücs. Tieto výsledky len umocnili úspešný rok boxu v roku 2004.

Obdobie roku 2005

Čo sa udialo v roku 2005

Najvyššia dlhodobá súťaž seniorských družstiev na Slovensku - Extraliga boxu pokračovala aj v roku 2005 v rovnakom obsadení ako v predchádzajúcom roku, za účasti tých istých družstiev. Komárno vstúpilo do nového ročníka vysokým víťazstvom v domácom ringu 18.júna nad Vranovom 16:2. V druhom kole zvíťazil ŠKB Spartak doma nad Dubnicou 10:8. Víťazstvo v pomere 10:8 si Komárno odnieslo aj z Nitry. Po prvých 3kolách bola však Extraliga v ďalšom priebehu negatívne poznačená nedostatočným hospodárskym krytím, lebo pôvodné plánované a rozpočtované dotácie pre zúčastnené kluby zo strany riadiaceho orgánu neboli poukázané. Táto skutočnosť mala za následok nielen zníženie celkovej športovej úrovne, ale v konečnom dôsledku nedokončenie extraligy - dvoch zápasov Dubnice a Vranova. ŠKB Komárno ale aj napriek veľkým problémom súťaž riadne doboxoval. Najmä z dôvodu nedostatočného finančného krytia prípravy a samotných zápasov však prehral posledné tri zápasy v Dubnici 8:10 vo Vranove 6:12 a na koniec aj v domácom ringu 8:10 s Nitrou. Komárno tak v konečnej tabuľke nedokončenej extraligy obsadilo 2. miesto za Nitrou, ktorá mala o dva pomocné body viac. Tretia bola Dubnica a štvrtý skončil Vranov. Káder extraligového družstva ŠKB pod vedením trénerov Juraja Győfriho a Milana Hrabovského tvorili Elemér, Roman a Július Rafael, Daniel a Jozef Škuliba, Manuel Ochoa, Tomáš Kovács, Dominik Milko, Rado Šimon, Vlado Cvoliga a traja hosťujúci boxeri z Maďarska Gábor Tudos, László Rafael a Gyula Káté.
Popri zápasoch domácej súťaže ŠKB Spartak vybojoval v roku 2005 aj niekoľko medzinárodných priateľských stretnutí so striedavými výsledkami v Nemecku s klubmi: 14.4.2005 s BC Landshut, 29.mája v Olchingu s tamojším BC Piccolo Fűrstenfeldbrűck, 30.júla v Mníchove s TSW 1860 a 28.augusta vo Wormse s tamojším TGW . Ďalej sa boxeri Komárna zúčastnili medzinárodných turnajoch - v Taliansku začiatkom mája v Saviglino a koncom júla v Ascone, kde štartovali E. Rafael, Lakatos a R. Rafael. Veľmi úspešne si počínali aj 5 naši boxeri reprezentujúci Slovensko v medzištátnom stretnutí Maďarsko - SR (11:9 v Egeri) 6. augusta, kde Ľ. Szelle J. Rafael a T. Kovács zvíťazili, E. Rafael vybojoval nerozhodný výsledok a len R. Rafael prehral na body. Kombinované družstvo dorastencov a seniorov sa zúčastnilo ďalších turnajov v Maďarsku - v Győri, Kiskunhalasi a Sárospataku. Medzinárodné exhibičné stretnutie usporiadal ŠKB koncom októbra v Seredi kde si v zápase s Maccabi Budapešť vybojoval víťazstvo 10:6. Na individuálnych majstrovstvách SR v roku 2005 si z boxerov ŠKB vybojovali majstrovské tituly: R. Rafael - majster SR seniorov, Ľ Szelle - majster SR juniorov, M. Nagy - majster SR kadetov , ďalej najmladšie nádeje M. Rafael , J.Rostás , T. Takács, D. Habardík -sa stali majstrami SR žiakov. Hodnotná je aj strieborná medaila L. Poláka z majstrovstiev SR kadetov.
Dorastenecké družstvá ŠKB Spartak boli účastníkmi dlhodobej dorasteneckej ligy SR a pravidelne sa zúčastňovali aj regionálnych turnajov v rámci Západoslovenského regiónu. V celoslovenskej dorasteneckej lige skončili mladší dorastenci so ziskom 63 bodov na 5. mieste a starší dorastenci so ziskom 48 bodov na 8. mieste v rámci SR. Pre ďalšie zvýšenie úrovne a rozvoj dorasteneckej základne bolo koncom roku 2005 pri ŠKB Spartak vytvorené Centrum talentovanej mládeže.

Obdobie roku 2006

Čo sa udialo v roku 2006

Rok 2006 priniesol pre komárňanský box niekoľko výraznych domácich, ale aj medzinárodných úspechov.
Zároveň však priniesol aj bolestné okamihy. V tomto roku nás totiž navždy opustili dvaja veľkí ľudia - Karol Jády a László Holderik. Česť ich pamiatke!
Na majstrovstvách SR kadetov v Galante získali tituly majstrov Slovenska dvaja borci ŠKB Spartak Komárno.V hmotnostnej kategórii 58 kg Jozef Polák a v hmotnostnej kategórii 66 kg Mário Lakatoš. V hmotnostnej kategórii 70 kg Ján Lakatoš získal striebornú medailu.V apríli zorganizoval klub v spolupráci so Slovenskou asociáciou boxerov amatérov medzištátne stretnutie Slovensko - Maďarsko. Podujatie bolo zorganizované na vysokej profesionálnej úrovni, za čo treba poďakovať všetkým, ktorí sa sa na tom podieľali.
Rok 2006 priniesol najvýraznejší úspech, nielen komárňanského boxu, ale aj slovenského. V sobotu 22.apríla 2006 v maďarskom Paksi, vybojoval Andrzej "SARK" Sárközi, vo svojom jedenástom stretnutí v profesionálnom ringu, titul majstra sveta organizácie IBC. V zápase na 12 kôl zdolal aktuálneho majstra sveta, László Bognára, v 3.kole KO. Dosiahol tak jedinečný úspech vo svojej kariére a stal sa historicky prvým slovenským pästiarom, ktorý vybojoval titul svetového šampióna medzi seniormi v amatérskom alebo profesionálnom ringu. Veľkú zásluhu na tomto triumfe má aj jeho tréner Milan Hrabovský, prezident klubu ŠKB Spartak Komárno Roderik Györfi, p. Tibor Benkovský z firmy AGREF a mnohí ďalší.
Na majstrovstvách SR mužov pre rok 2006 získal striebornú medailu Daniel Škuliba.
V júli sme spoločne oslávili spoločne životné jubileum - Juraj Győrfi oslavoval 60.rokov.Pri tejto príležitosti mu SABA udelila svoje najvyššie vyznamenanie Zlatú rukavicu.
Na 7.medzinárodnom turnaji družobných miest kadetov a juniorov v Kiskunhalasze (Maďarsko) obsadil Nagy Mário 1.miesto a bol vyhlásený za najlepšieho juniora turnaja, Szelle Ľudovít rovnako 1.miesto, Varga Martin a Csicsó Zsolt obsadili zhodne 2.miesto.
V septembri usporiadal ŠKB Spartak Galaprogram boxu a bojových umení, opäť na vysokej profesionálnej úrovni.
Na medzinárodnom turnaji juniorov Permoníček vo Frýdku Místku, získal Nagy Mário ďalší výrazný úspech, keď obsadil 1.miesto a získal zlatú medailu.
Všetky tieto výsledky len potvrdzujú, že v Komárne neustále vyrastajú skvelí boxeri, ktorí robia dobré meno nielen komárňanskému boxu.
V hodnotení oddielov pre rok 2006 na základe oficiálnej správy ŠTK SABA v kategórii žiakov obsadil náš oddiel štvrté miesto z deviatich oddielov Slovenska súťažiacich v tejto vekovej kategórii. Vo vekovej kategórii kadeti, z pätnástich zúčastnených oddielov Slovenska náš oddiel obsadil štvrtú priečku za oddielmi MŠK Vranov, BC Galanta a BC Slovakia Bratislava. V juniorskej vekovej kategórii sme obsadili taktiež štvrté miesto, z trinástich oddielov Slovenska, za oddielmi BC Lokomotíva Košice, MŠK Vranov a BC Považan Nové Mesto nad Váhom.

 

Obdobie rokov 2007 - 2017

Rok 2009

24.2.2009 prijali predstavitelia mesta Komárna úspešných športovcov mesta za uplynulý rok. Medzi ocenenými bol aj náš boxer. Csaba Bölcskei je majstrom Slovenska pre rok 2007 a 2008 a víťazom medzinárodného turnaja v Maďarsku.
14 - 15. marca 2009 sa uskutočnili majstrovstvá SR žiakov. Striebornú medailu si vybojovali Oszoli Ferenc a Resman Zsolt, bronzovú medailu získal Horváth Márkó.

Rok 2010
12.-14 marca 2010 ŠKB Spartak sa zúčastnil medzinárodného turnaja dorastencov a dievčat v boxe v Kaposvári. Banda Irénke vo svojej hmotnostnej kategórii suverénnym spôsobom zvíťazila a popri prvenstve jej medzinárodná jury turnaja udelila aj titul najtechnickejšej boxerky celého turnaja. Horváth Szabina si na tomto medzinárodnom turnaji vybojovala 2. miesto a Kulinová Diana skončila na 3. mieste.
Medzištátne stretnutie Poľsko - Slovensko mládeže v boxe sa uskutočnilo v poľskom Kuníne 13.3.2010. V reprezentačnom výbere Slovenska nastúpili aj dvaja členovia ŠKB Spartak Komárno, Bartaloš Kristian a Szabacsi Richard.
ŠKB Spartak Komárno usporiadal 12.-14. marca trojdenné Majstrovstvá Slovenska juniorov v boxe. Majstrovstiev sa zúčastnilo 54 boxerov z 20 klubov SR. Titul majstra SR juniorov pre rok 2010 si vybojoval Csonka Mário a striebornú medailu Bőlcskei Csaba.

Rok 2013
06. 02. 2013 Na medzinárodnom turnaji Bocskai Memorial René Rajko vo váhe do 52kg postúpil do štvrťfinále, kde nestačil na súpera z Číny - majstra Ázijských hier.
27. - 28. 4. 2013 ŠKB Spartak usporiadal tradičný medzinárodný turnaj "OLYMPIJSKÉ NÁDEJE" v kategórii mladšieho dorastu. Účasť na turnaji nahlásili boxeri až zo 6 krajín, čo je rekordná účasť na tomto 2-dňovom podujatí.
ŠKB Spartak Komárno sa 29.6. 2013 zúčastnil medzinárodného boxerského turnaja v Maďarsku. Víťazstvo na turnaji dosiahli Mário Csonka, René Rajkó, Tibor Belai a Tünde Koczkásová.
Na Majstrovstvách SR 2013 získali naši boxeri dve strieborné medaily. V hmotnosti do 69kg Patrik Rajcsányi a v hmotnosti do 60kg Mário Csonka.

Rok 2014
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2014 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2013. Cenu za celoživotný prínos v oblasti športu získal Juraj Győrfi z ŠKB Spartak Komárno.
3. - 4. mája 2014 sa v Komárne uskutočnil tradičný medzinárodný turnaj "OLYMPIJSKÉ NÁDEJE" v kategórii mladšieho dorastu. Účasť na turnaji nahlásili boxeri až zo 7 krajín, čo je rekordná účasť na tomto 2-dňovom podujatí.
V dňoch 5. - 7. decembra 2014 sa vo Vienna Gate v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá SR mužov a žien 2014 v boxe. Na tomto vrcholnom podujatí slovenského boxu sa zúčastnili aj zástupcovia ŠKB Spartak Komárno. Komárňanské farby hájili Diana Kulinová, Tünde Koczkásová, Adriana Meszárosová, Marek Strapec a Csaba Bölcskei.
Najväčší úspech dosiahla Diana Kulinová, ktorá sa v hmotnosti 64 kg stala majsterkou Slovenska pre rok 2014. Zároveň získala ocenie "Najbojovnešia boxerka". Naše dievčatá získali ešte jednu striebornú medialu, Tünde Koczkásová v hmotnosti 81+ kg a jednu bronzovú medailu, Adriana Meszárosová v hmotnosti 60 kg.
Medzi mužmi vybojoval bronz Csaba Bölcskei v hmotnosti 64 kg. Marek Strapec prehral v prvom kole a do ďalších bojov nepostúpil.
V hodnotení družstiev skončilo Komárno na výbornom 3. mieste.

Rok 2015
18. - 19. apríla 2015 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov a mladšieho dorastu jednotlivcov v boxe. Zlatú medailu a titul majstra Slovenska žiakov pre rok 2015 v hmotnostnej kategórii do 50 kg si vybojoval Robert KulinĎalšiu medailu – bronzovú a tretie miesto v hmotnosti do 40 kg si na týchto majstrovstvách vo Vranove vybojoval Roland Krepelka. 
Športový klub boxu Spartak Komárno v spolupráci s juniorskou reprezentáciou Českej republiky organizoval sústredenie pre mladších dorastencov (ročníky nar. 1999, 2000, prípadne 1998 ) v Komárne od 21.8.2015 do 28.8.2015.
Boxeri Športového klubu boxu Spartak Komárno sa v dňoch 19.-20. septembra zúčastnili XV. ročníka medzinárodného boxerského turnaja v Kiskunhalasi. Pod vedením trénera Juraja Györfiho a Jána Sarköziho na turnaji štartovali boxeri: Tibor Bélai, Tomáš Bencsik, Patrik Halász, Roland Krepelka a boxerka Tünde Koczkás. Prvé miesto získali Patrik Halász, Roland Krepelka a Tünde Koczkás. Druhé miesto obsadili Tamás Bencsík a Tibor Bélai.

Rok 2016
Športový klub boxu Spartak Komárno, v rámci dní mesta, usporiadal v dňoch 30. apríla až 1. mája 2016 v Športovej hale pre box, medzinárodný turnaj Olympijských nádejí juniorov v boxe.
Boxeri Športového klubu boxu Spartak Komárno sa v dňoch 28.-29. mája zúčastnili medzinárodného boxerského turnaja "Centura Satmarului" v Satu Mare. Pod vedením trénera Juraja Györfiho a Jána Sarköziho na turnaji štartovali boxeri: Tibor Bélai, Patrik Halász, Roland Krepelka, Robert Kulin, Sebastian Simkovič, Andreas Kusala, ktorí vo svojich zápasoch nad svojimi súpermi zvíťazili.

Rok 2017
ŠKB Spartak Komárno usporiadal dňa 30. apríla 2017 medzinárodný večer v boxe FIRST RING. Farby ŠKB Spartak hájili Patrik Halász, Csaba Hegedüs, Tibor Csicsó, Adam Szalai, Alex Tóth, Tomáš Polák, Vladimír Ďurčovič a Tibor Bélai. V hmotnosti do 57kg zvíťazil v kategórii ml. dorastu Patrik Halász, Alex Tóth, 75kg, v rovnakej kategórii. Medzi staršími dorastencami do 64kg Csaba Hegedüs, Tibor Csicsó skončil druhý.
U mužov sme mali v hre 4 boxerov. V hmotnosti do 75kg triumfoval Adam Szalai, Tomáš Polák v hmotnosti do 91kg, v hmotnosti +91kg Vladimír Ďurčovič a Tibor Bélai.
ŠKB Spartak Komárno usporiadal dňa 1. júla 2017 druhý medzinárodný večer v boxe FIRST RING 2. Farby ŠKB Spartak hájili Kristián Vajzer, Csaba Hegedüs, Patrik Halász a Tibor Bélai. V hmotnosti do 57kg zvíťazil v kategórii ml. dorastu Patrik Halász, medzi staršími dorastencami v hmotnosti do 64kg Csaba Hegedüs. U mužov sme mali v hre 2 boxerov. V hmotnosti do 75kg triumfoval Kristián Vajzer a rovnako tak aj Tibor Bélai.
ŠKB Spartak Komárno sa zúčastnil v dňoch 15. - 17. septembra 2017 medzinárodného turnaja v boxe v Kiskunhalasi na XVII. Testvérvárosok Kupája. Farby ŠKB Spartak hájili Kristián Vajzer, Csaba Hegedüs, Adam Szalai a Andreas Kusala. 1. miesto a zlatú medailu získali Kristián Vajzer a Andreas Kusala. 2. miesto a striebornú medailu získal Adam Szalai.

 

Predchádzajúca stránka: Klub Nasledujúca stránka: Výbor ŠKB