Pre všetkých priaznivcov komárňanského boxu sme sa rozhodli priniesť pohľad do histórie boxu v Komárne. Pripravili sme, a pripravujeme, pohľad do histórie vo forme fotogalérií a historických článkov. Obrazom aj písmom si tak pripomenieme, čo všetko sa udialo v komárňanskom boxe za celú dobu jeho existencie. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľké množstvo fotografií a článkov, tieto budeme postupne v určitých časových obdobiach pridávať na našu webovú stránku.
Na tomto mieste by sme chceli zároveň poďakovať pánovi Jurajovi Győrfimu, ktorý nazhromaždil tieto dokumenty a poskytol ich na zverejnenie, rovnako tak aj Ľubovi Šišjakovi, ktorý všetky tieto články a fotografie spracoval, vytriedil a pripravil na publikovanie.

za ŠKB Spartak
prezident klubu
Roderik Győrfi

Predchádzajúca stránka: Stretnutie s L.Stubendekom Nasledujúca stránka: História vo farbe