Športový klub boxu Spartak Komárno

IČO: 31104371
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 10,00€
Štatutárny orgán:
Gyorfi Roderik, rodes@mail.t-com.sk

Kontrolór:

Kontaktné údaje

Sídlo
Športová 1
94501 Komárno
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
rodes@mail.t-com.sk

Bankové účty

SK51 7500 0000 0001 0274 2013

Stanovy ŠKB Spartak

Predchádzajúca stránka: ŠKB Spartak Nasledujúca stránka: História klubu