Vyhlásenie o používaní technológie "cookies"


Podobne ako väčšina ostatných subjektov, aj web ŠKB Spartak používa technológiu „cookies“ pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok. "Cookies" sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. "Cookies", okrem iného, prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok. "Cookies" nemôžu byť použité ako kód ani na šírenie vírusov a nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk. Napriek tomu, že na Vašom pevnom disku ukladáme "cookies", nemôžeme z neho čítať akékoľvek informácie.

Údaje získané prostredníctvom stránok ŠKB Spartak využívajúcich technológiu "cookies" môžu byť použité najmä na nasledovné účely: 
• umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí stránok; 
• zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto "cookies" sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok; 
• uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto "cookies" sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu; 
• reklamné a marketingové účely webu ŠKB Spartak, jej programov, produktov a služieb, tieto "cookies" sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu. 
Web ŠKB Spartak neumožňuje akýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na jej stránkach. Web ŠKB Spartak neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dôjsť, na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdením súhlasu s týmto dokumentom udeľuje návštevník, resp. užívateľ, stránok ŠKB Spartak, so sídlom Športová č.1, 945 01 Komárno, IČO: 14 074 800 DIČ: SK1027415994 Živnostenský list č.j. 2000/02627/00002, reg.č. 401-5806 súhlas na používanie technológie "cookies" a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok ŠKB Spartak využívajúcich túto technológiu na každý, a všetky, účely uvedené vyššie v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného webu ŠKB Spartak odvolať.
*****
Pre úplnosť si Vás dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolanie a/alebo zablokovanie technológie "cookies" (vo Vašom internetovom prehliadači), vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (Strictly Necessary) cookies, môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky, a/alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí.

 

ŠKB Spartak Komárno
Športová č.1
945 01 Komárno
e-mail: roderik[@]boxclub-kn.sk
            rodes[@]mail.t-com.sk
tel.: 069 202 2031
mobil: 0903 447 784

 

Predchádzajúca stránka: Podmienky používania Nasledujúca stránka: Prehlásenie o prístupnosti