Ručenie

Tieto stránky boli zostavené s najväčšiou možnou svedomitosťou. Napriek tomu nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku na bezchybnosť, presnosť a úplnosť obsiahnutých informácií. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo použitím týchto stránok je vylúčené, pokiaľ neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou z našej strany. Pokiaľ sa na našich stránkach nachádzajú odkazy na stránky tretích osôb, nepreberá Športový klub boxu Spartak Komárno žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Značky

Pokiaľ nie je inak uvedené, sú všetky značky na týchto stránkach chránené športovým klubom ŠKB Spartak Komárno, vrátane označení, lôg a emblémov.

Copyright

© Copyright ŠKB Spartak Komárno. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafika, zvuky, animácie, videá ako aj ich usporiadanie na týchto stránkach podliehajú copyrightu a iným ochranným zákonom. Obsah týchto stránok nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov na týchto stránkach môžu podliehať autorským právam tretích osôb.

Informácia o ŠKB Spartak Komárno

Táto stránka je spravovaná ŠKB Spartak Komárno, Športová č.1, 945 01 Komárno, Slovenská republika.

Kontakt

e-mail: roderik@boxclub-kn.sk

Predchádzajúca stránka: Kontakt Nasledujúca stránka: Používanie cookies