Peter Bodoki

fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (d)

Krajina narodenia: SR
Dátum narodenia: 29.08.1973
Korešpondenčná adresa: 94501 Komárno, Eötvösa 2377/49
Šport: box
Posledný dátum úhrady členského:

Príslušnosť ku organizáciám

ŠKB Spartak Komárno - členský vzťah

Slovenská Boxerská Federácia - športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Predchádzajúca stránka: First Ring registration Nasledujúca stránka: BoxingOne