Andrzej Sárközi

Štátna príslušnosť: SR
Krajina narodenia: SR
Funkcia: Tréner klubu
Dátum narodenia: 03.11.1981
Korešpondenčná adresa: 930 28 Okoč, Námestie 1. mája 26
Email: rukavice@gmail.hu
Členské:

Príslušnosť ku organizáciám

ŠKB Spartak Komárno - členský vzťah

Slovenská Boxerská Federácia - športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Predchádzajúca stránka: First Ring registration Nasledujúca stránka: BoxingOne