ŠKB Spartak Komárno organizoval a v budúcnosti bude pravidelne organizovať podujatie FIRST RING s medzinárodnou účasťou. Toto podujatie je otvorené pre všetky vekové a váhové kategórie.

Zámerom týchto podujatí je, a bude, zabezpečiť boxerom, ktorí sa zúčastnia týchto podujatí, medzinárodnú konfrontáciu v ringu. Registrácia na podujatie FIRST RING je dostupná prostredníctvom formulára na webovej stránke ŠKB Komárno. Pre slovenské kluby na adrese FIRST RING SVK a pre zahraničné kluby na adrese FIRST RING ENG

ŠKB Spartak bude informovať prihlásených borcov elektronickou formou o ich štarte na príslušnom podujatí najneskôr 3 dni pred začiatkom podujatia.

V prípade záujmu o ubytovanie a stravovanie zabezpečí ŠKB KN toto v hoteli PANORÁMA (cca 100 m od Športovej haly pre box)

 

A komáromi Spartak box klub szervezett és a jövőben is rendszeresen fog szervezni tornát First Ring néven,nemzetközi részvétellel. Ez az esemény minden kor és súly kategóriának elérhető.

Ennek az eseménynek a célja és a jövőben is erre törekszik,hogy biztosítsa a bokszolóknak a nemzetközi konfrontációt a ringben. A First Ringre való regisztráció az ŠKB Komárno web oldalán keresztül lehetséges. A szlovák klubok a FIRST RING SVK címen, míg a külföldi klubok a FIRST RING ENG oldalon találják.

 ŠKB Spartak tájékoztatni fogja a jelentkezőket a kezdésük időpontjára leghamarabb 3 nappal a verseny előtt.  

Igény esetén szállást és étkeztetést a Spartak box klub tud biztosítani a Panoráma hotelben (kb. 100 méterre a Sport csarnoktól) 

Predchádzajúca stránka: E-SHOP Nasledujúca stránka: First Ring SVK