Sparringová sobota v Komárne

Po úspešnej akcii z 3. septembra 2022, zorganizoval Športový klub boxu Spartak Komárno dňa 17. septembra 2022 ďalší sparringový deň. 

Na tomto športovom predpoludní sa nám predstavili v ringu boxeri z domáceho klubu ŠKB Spartak Komárno a z klubov BC Ružinov Bratislava, Škola boxu Nové Zámky, Genkikan Fight Academy Nové Zámky a UFC Nitra. V ringu sme sledovali 12 boxerských stretnutí v ktorých sa nám predstavili žiaci, dorastenci, muži a ženy. Stretnutia prebiehali podľa pravidiel olympijského boxu, a na ich dodržiavanie v ringu dozoroval a rozhodoval rozhodca Peter Bodoki. Nakoľko toto podujatie malo pozitívny ohlas z radov zúčastnených trénerov a boxerov, vedenie ŠKB Spartak Komárno sa rozhodlo, že sparringový deň zorganizuje aj v mesiaci november 2022.

619

18. 09. 2022
Nasledujúca stránka: Klub