Medzinárodný turnaj DĚTKOVSKÝ BERAN 2022

Športový klub boxu Spartak Komárno sa pod vedením trénerov Roderika Győrfiho a Jána Sárköziho, zúčastnil v dňoch 8. - 10. júla 2022, 1. ročníku medzinárodného turnaja DĚTKOVSKÝ BERAN 2022, ktorý sa konal Dětkovicach u Prostějova.

Na tomto turnaji mali zastúpenie borci z Maďarska, Nemecka, Rakúska, Poľska, Ukrajiny, Slovenska a Českej republiky. Športový klub boxu Spartak Komárno reprezentovali naši mladí boxeri Zoltán Škuliba a Peter Stanček. Zoltán Škuliba vo váhe 60kg mal za súpera Olivera Arashewskiho z Poľska. V bojovnom zápase však nestačil na skúsenejšieho boxera z Poľska a prehral na body, a vybojoval druhé miesto. Peter Stanček vo váhe 80 kg v bojovnom stretnutí zvíťazil nad svojim súperom z Ukrajiny a získal pre náš klub zlatú medailu.

Obidvom boxerom ďakujeme za vzorný výkon a reprezentáciu nášho klubu v zahraničí.

V neposlednom rade patrí vďaka za dobrú organizáciu turnaja klubu OHBC Prostějov, a zvlášť riaditeľovi turnaja Martinovi Klíčovi.

 

12. 07. 2022
Nasledujúca stránka: Klub